Jebreen
Jebreen Giáo viên Tiếng Anh (Anh) CP

Tiểu sử

Tôi đến từ xứ Wales, Vương quốc Anh, tôi đã dạy học từ khi chuyển đến Việt Nam vào năm 2009 tại nhiều trường quốc tế.

Với bằng Thạc sĩ giảng dạy quốc tế tại Đại học Nottingham, tôi đã gia nhập đội ngũ của La Petite École vào năm 2018.

Phương pháp giảng dạy của tôi là dựa trên cơ sở xây dựng sự tự tin cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập thông qua quá trình tham gia và động lực của trẻ.