Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Maria Lamrani Alaoui

Maria Lamrani Alaoui

Giám đốc của La Petite École khu vực châu Á (phụ trách 3 cơ sở)

Tìm hiểu thêm
Aline Nguyễn

Aline Nguyễn

Hiệu trưởng trường La Petit École Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm
Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

Giám đốc điều hành La Petit École Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm