Đội ngũ quản lý

Đội ngũ quản lý

Thu

Thu

Trợ lý Quản lý và Kế toán (Việt Nam)

Tìm hiểu thêm
Claire

Claire

Trợ lý truyền thông và đối ngoại (Pháp)

Tìm hiểu thêm
Quỳnh-Giao

Quỳnh-Giao

Giám đốc tài chính của tập đoàn LPE

Tìm hiểu thêm