CỘNG ĐỒNG LA PETITE ECOLE

La Petite Ecole

Để trẻ cảm thấy an toàn và có thể học tập một cách thoải mái trong điều kiện tốt nhất, sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là rất cần thiết. Triết lý của chúng tôi tại La Petite École là đưa gia đình vào cuộc sống học đường: đội ngũ giảng dạy và hành chính phối hợp với các gia đình để cùng nhau đảm bảo sự phát triển và giáo dục phù hợp với trẻ.

Gia đình được tham gia thông qua các sự kiện cộng đồng thường xuyên, mở cửa vào các buổi sáng và hội thảo dành cho phụ huynh, để giáo dục liên tục và bổ sung.

ỨNG DỤNG CLASS DOJO

Nhờ vào ứng dụng Class Dojo của chúng tôi, một nền tảng riêng tư an toàn, một cửa sổ được mở để có thể theo dõi cuộc sống của trẻ ở trường: mỗi tuần, giáo viên sẽ chia sẻ bản tóm tắt về các sự kiện và chủ đề chính được thảo luận trong lớp.

PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN

Các cuộc họp cá nhân giữa phụ huynh và giáo viên diễn ra hai lần một năm, và các gia đình được đặt lịch hẹn đối với mọi cuộc họp trong năm, nếu họ cảm thấy cần thiết.

Cuối cùng, Hội đồng Trường diễn ra mỗi quý một lần. Phụ huynh có thể đại diện cho các phụ huynh khác của lớp con mình để đưa ra bất kỳ đề xuất nào (nếu có) và trao đổi về các chủ đề liên quan đến lớp học.

NGH01488
20240109_150004

GẶP GỠ CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI!

Khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng của các giáo viên tận tâm, những học sinh đầy nhiệt huyết và những phụ huynh cam kết làm cho trường của chúng tôi trở thành một nơi đặc biệt. Đắm mình trong những trải nghiệm độc đáo và góc nhìn đa dạng từ những người làm nên trái tim của cộng đồng giáo dục của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin

Đội ngũ văn phòng tuyển sinh sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.