Khám phá cộng đồng của chúng tôi!

Mélodie, Giáo viên Mẫu giáo tiếng Pháp

Ben, Giáo viên Tiểu học tiếng Anh

Diep, Học sinh Tiểu học (CE2)

Antoine, Phụ huynh của học sinh Tiểu học

Kim, Phụ huynh của học sinh Mẫu giáo

Nicolas, Phụ huynh của học sinh Tiểu học