Chương trình giáo dục mầm non song ngữ

CHU KỲ DUY NHẤT

La Petite École đã áp dụng chương trình giảng dạy của Bộ giáo dục Quốc gia Pháp. Chương trình giáo dục mầm non song ngữ của chúng tôi giúp các em khám phá, hình thành tính tự chủ, và phát triển những kỹ năng mới. Khi con bạn vào mẫu giáo, trẻ bước vào giai đoạn mà chúng tôi gọi là “Chu kỳ 1”, kéo dài từ 3 đến 4 tuổi. Chu kỳ duy nhất này là nền tảng cho sự thành công của trẻ.

Vào cuối Chu kỳ 1, học sinh mẫu giáo sẽ tích lũy được kiến thức trong nhiều lĩnh vực. lĩnh vực học chính là:

01

Phát triển ngôn ngữ trong mọi tình huống

02

Hành động, thể hiện bản thân, tích lũy kiến thức thông qua hoạt động Thể chất và Nghệ thuật

03

Nắm được các công cụ toán học đầu tiên

04

Khám phá thế giới

TRẢI NGHIỆM ĐẦU TIÊN

Mục tiêu chính của trường mẫu giáo là giúp trẻ có trải nghiệm học tập đầu tiên thành công. Việc quy hoạch trường và sắp xếp cuộc sống hàng ngày được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và sự phát triển của trẻ nhỏ và để đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ. Có thể xem xét về thời gian thích nghi nếu cần thiết.

PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA TRẺ

Học sinh của lớp lá được tham gia vào các hội thảo triết học hàng tuần. Không gian thảo luận thực tế, các hội thảo này được tổ chức xoay quanh các chủ đề giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và chia sẻ ý kiến của mình. Đây là cơ hội để trao đổi theo các nhóm nhỏ về những vấn đề nảy sinh trong suy nghĩ của trẻ.

Hãy bắt đầu tương lai của trẻ ngay hôm nay!

Đăng ký cho con bạn vào năm học 2024-2025