NHÀ TRẺ

THÍCH NGHI TỐT

Phương pháp giảng dạy của chúng tôi dựa trên cơ sở lấy trẻ em làm trung tâm, điều này có nghĩa là sự thoải mái, an toàn và hạnh phúc của trẻ là nền tảng trong quan niệm về giáo dục của chúng tôi.

Chương trình học ở nhà trẻ và lớp mầm của chúng tôi tương tự như chương trình mẫu giáo của Bộ giáo dục quốc gia Pháp. Chúng tôi làm việc xoay quanh 4 kỹ năng có thể điều chỉnh phù hợp của nhịp học của mỗi bé.

Việc sắp xếp cuộc sống hàng ngày tại nhà trẻ được thiết kế giúp các em nhỏ có thể thích nghi tốt với cuộc sống tập thể và để đảm bảo rằng các hoạt động của lớp diễn ra suôn sẻ.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KHÁC BIỆT

Chúng tôi triển khai, trong toàn bộ các lớp học của mình, một phương pháp giảng dạy khác biệt để đáp ứng nhịp học và nhu cầu của từng trẻ, đồng thời giúp trẻ tự phát triển. Do đó, trước khi học mẫu giáo, trẻ sẽ được tham gia các dự án tương tự với những dự án của trẻ ở lớp PS, nhưng với các hoạt động được điều chỉnh sao cho phù hợp với khả năng của trẻ. Phương pháp dạy học, nội dung hoạt động, các trò chơi và không gian cũng được sắp xếp và điều chỉnh phù hợp với tính đa dạng của học sinh.

TRỢ GIẢNG TRƯỜNG MẪU GIÁO

Trợ giảng trường mẫu giáo được phân công bổ sung cho từng lớp trước mẫu giáo để giúp sắp xếp không gian và hỗ trợ đặc biệt cho các bé. Có thể xem xét về thời gian thích nghi nếu cần thiết.

Hãy bắt đầu tương lai của trẻ ngay hôm nay!

Đăng ký cho con bạn vào năm học 2023-2024