HỌC TẬP VÀ GIỮ TRẺ

DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ TRẺ

Dịch vụ trông giữ trẻ có tính phí được cung cấp từ thứ Hai đến thứ Sáu sau giờ học và đến 16h30 dành cho những học sinh không muốn đăng ký tham gia AES nhưng muốn ở lại trường. Dịch vụ này cho phép trẻ tiếp tục sử dụng thư viện và đồ chơi, dưới sự giám sát của đội ngũ của chúng tôi. Dịch vụ này bao gồm đồ ăn nhẹ được cung cấp lúc 15h15 tại căng tin.

Dịch vụ này có thể được lựa chọn một hoặc nhiều ngày và có thể kết hợp với các hoạt động ngoại khóa. Ví dụ, thứ Hai – Bể bơi, thứ Ba – Nhà trẻ, thứ Tư – Không có, thứ Năm – Nhà trẻ và thứ Sáu – Không có…

Thời gian: 15h30 đến 16h30, từ thứ Hai đến thứ Năm và thứ Sáu từ 13h00 đến 15h15.

MG_3515
MG_4431

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Việc đăng ký tham gia các hoạt động học tập và/hoặc nhà trẻ được thực hiện theo từng thời kỳ và được xác nhận nếu đạt được số lượng trẻ tối thiểu cần thiết.