GIỜ KỂ CHUYỆN

SÁCH TẬP ĐỌC

Sách tập đọc bằng tiếng Pháp dành cho trẻ mẫu giáo, để thúc đẩy kỹ năng nghe, chú ý, học từ mới và phát triển ngôn ngữ.

Sắp ra mắt: các bài đọc bằng tiếng Anh và tuyển tập các album dành cho trẻ lớn hơn!

TÔI ĐÃ LỚN LÊN Ở ĐÂY

CÂY CỐI, BẠN NHỚ GÌ VỀ NÓ?

NGÀY XỬA NGÀY XƯA... CHUYẾN VƯỢT BIỂN

CON SÓI LỚN VÀ CON THÚ NHỎ

CHA ĐẺ

KÍNH GỬI ÔNG GIÀ NOEL

Tìm tất cả các video về sách tập đọc dành cho trẻ em của chúng tôi.