GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP Ở NƯỚC NGOÀI

AEFE

Cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài, là cơ quan điều hành thuộc Bộ Ngoại giao và Châu Âu của Pháp, quản lý và hỗ trợ mạng lưới gồm 540 trường học tại 138 quốc gia. Mạng lưới này đã đón tiếp hơn 365 000 học sinh, trong đó có 60% là học sinh nước ngoài, những người được đảm bảo về khả năng tiếp cận với nền giáo dục và sư phạm xuất sắc trên toàn thế giới. Là cơ quan duy nhất có phạm vi phát triển rộng với nhiều cơ sở và thống nhất trong hoạt động, được đảm bảo thông qua phê duyệt của Bộ giáo dục quốc gia, Thanh niên và Thể thao, mạng lưới các trường Pháp ở nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Pháp.

AEFE kết hợp hài hòa giữa sứ mệnh cung cấp dịch vụ công cho các gia đình người Pháp ở nước ngoài với sứ mệnh quảng bá ngôn ngữ, văn hóa của Pháp và các giá trị mà nền giáo dục Pháp mang lại bằng cách mở cửa cho các học sinh nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, Cơ quan thực hiện một chính sách giáo dục đổi mới, phù hợp với các chương trình của Bộ giáo dục Quốc gia, Thanh niên và Thể thao của Pháp, đồng thời cởi mở với ngôn ngữ và văn hóa của nước sở tại.

Cho trẻ đi học tại một cơ sở giáo dục được công nhận của Pháp, là một lựa chọn tuyệt vời về giáo dục đối với tất cả mọi người. Là muốn được đào tạo đa ngôn ngữ và cởi mở về văn hóa. Là lựa chọn một nền văn hóa tự chủ, phản ánh và cam kết xã hội, học cách sống chung và rèn luyện tư cách công dân. Mô hình này phù hợp với mọi người và bối cảnh địa phương, trong khuôn khổ tuân thủ các quy định của quốc gia, liên kết với các cơ quan ngoại giao của Pháp.

Những cải cách lớn của Bộ giáo dục Quốc gia, Thanh niên và Thể thao – đặc biệt là cải cách trường THPT được đưa ra với triển vọng về bằng tú tài mới vào năm 2021 – được thực hiện đầy đủ để đảm bảo cung cấp cho các gia đình và học sinh chất lượng giáo dục hoàn toàn đúng theo các chỉ thị của Pháp. Những người trong ban quản lý, người được biệt phái từ Bộ giáo dục quốc gia và người được tuyển dụng theo hợp đồng địa phương đều được huy động tham gia các dự án này. Kết quả xuất sắc trong các kỳ thi – bằng sáng chế quốc gia (DNB) và bằng tú tài – là những dấu hiệu rất tốt về chất lượng đào tạo. Việc các cựu học sinh của chúng tôi theo học tại các trường học và đại học lớn tốt nhất ở Pháp và nước ngoài là một minh chứng khác cho điều này.

Mạng lưới giáo dục của Pháp ở nước ngoài được hoàn thiện bởi hai hệ thống, LabelFrancÉducation và FLAM. Họ đáp ứng nhu cầu giáo dục bằng tiếng Pháp đa dạng trên khắp thế giới. Do đó, việc phát triển của các bộ phận giảng dạy song ngữ xuất sắc trong các hệ thống giáo dục nước ngoài được khuyến khích bằng việc trao giải thưởng của LabelFrancÉducation. Ngoài ra, việc học tiếng Pháp của trẻ em người Pháp không theo học tại một cơ sở giáo dục của Pháp ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống FLAM (tiếng Pháp – tiếng mẹ đẻ).

Trong quá trình vận hành, Cơ quan đã cùng với nhiều đối tác tạo nên một cộng đồng giáo dục: phụ huynh học sinh, cựu học sinh, người Pháp được bầu ở nước ngoài, người đại diện cho đội ngũ nhân viên, các đối tác thể thao, giáo dục, truyền thông của Pháp và của nước ngoài. Tất cả mọi người cùng làm việc vì sự thành công của học sinh.
Olivier Brochet Giám đốc AEFE

Để tìm hiểu thêm về việc giảng dạy tiếng Pháp ở nước ngoài:

Tham khảo Tài liệu giảng dạy tiếng Pháp ở nước ngoài của AEFE