Hệ thống trường học tại Cộng Hòa Albania | LPE Hồ Chí Minh

Hệ thống trường học tại Cộng Hòa Albania | LPE Hồ Chí Minh

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

Trường quốc tế Pháp EFI tại Tirana | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFI tại Tirana | LPE Hồ Chí Minh

Thành lập vào năm 2011, École française internationale de Tirana (EFIT) là một cơ sở giáo dục phát triển vượt bậc. Hiện nay, trường đã tiếp nhận 126 học sinh từ mẫu giáo đến trung học...

Khám phá trường