Hệ thống trường học tại Bỉ | LPE Hồ Chí Minh

Hệ thống trường học tại Bỉ | LPE Hồ Chí Minh

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

Trường quốc tế Pháp EFI tại Brussels | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFI tại Brussels | LPE Hồ Chí Minh

École Française Internationale de Brussels là một cơ sở giáo dục của Pháp được Bộ giáo dục Quốc gia của Pháp và đối tác của AEFE phê duyệt.

Khám phá trường