Hệ thống trường học tại Trung Âu | LPE Hồ Chí Minh

Hệ thống trường học tại Trung Âu | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFEP tại Podgorica | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFEP tại Podgorica | LPE Hồ Chí Minh

Thành lập vào năm 2018, École française européenne de Podgorica (EFEP) là trường Pháp mới nhất ở châu Âu. Trường đã bắt đầu với 7 học sinh, và hiện nay trường đã có 35 học sinh từ mẫu giáo đến THPT...

Khám phá trường
Trường quốc tế Pháp EFIS tại Skopje | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFIS tại Skopje | LPE Hồ Chí Minh

Trong hơn 20 năm, École française internationale de Skopje đã không ngừng phát triển với một mục tiêu duy nhất: giúp các học sinh của trường học xuất sắc về tiếng Pháp...

Khám phá trường
Trường quốc tế Pháp EFI tại Bucharest | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFI tại Bucharest | LPE Hồ Chí Minh

École française internationale de Bucharest là một cơ sở giáo dục của Pháp từ mẫu giáo đến THPT và thuộc mạng lưới trường học của Odyssey.

Khám phá trường
Trường quốc tế Công Giáo Pháp ISD tại Rome | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Công Giáo Pháp ISD tại Rome | LPE Hồ Chí Minh

ISD Rome tọa lạc trong một khuôn viên đặc biệt rộng hơn 5 ha ở trung tâm của một khu vực tự nhiên được bảo vệ, nằm ở phía Bắc của thành phố.

Khám phá trường
Trường quốc tế Pháp EFI tại Brussels | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFI tại Brussels | LPE Hồ Chí Minh

École Française Internationale de Brussels là một cơ sở giáo dục của Pháp được Bộ giáo dục Quốc gia của Pháp và đối tác của AEFE phê duyệt.

Khám phá trường
Trường quốc tế Pháp LFI tại Anvers | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp LFI tại Anvers | LPE Hồ Chí Minh

Lycée Français International là một cơ sở giáo dục đã ký kết thỏa thuận với AEFE (Cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài)...

Khám phá trường