Cộng hòa Romania

Cộng hòa Romania

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

Trường quốc tế Pháp EFI tại Bucharest | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFI tại Bucharest | LPE Hồ Chí Minh

École française internationale de Bucharest là một cơ sở giáo dục của Pháp từ mẫu giáo đến THPT và thuộc mạng lưới trường học của Odyssey.

Khám phá trường