Cộng hòa Singapore

Cộng hòa Singapore

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

La Petite Ecole Singapore | LPE Hồ Chí Minh

La Petite Ecole Singapore | LPE Hồ Chí Minh

La Petite École là một ngôi trường song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh, được xây dựng tại Singapore từ năm 2012. Nhà trường đã nhận được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục Pháp vào năm 2013...

Khám phá trường