Thái Lan

Thái Lan

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

La Petite Ecole Bangkok | LPE Hồ Chí Minh

La Petite Ecole Bangkok | LPE Hồ Chí Minh

La Petite École là một trường mẫu giáo song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh, được xây dựng tại Sathorn, ở trung tâm Băng Cốc, Thái Lan, từ năm 2017...

Khám phá trường