Thái Lan

Thái Lan

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

La Petite École Băng Cốc

La Petite École Băng Cốc

La Petite École là một trường mẫu giáo song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh, được xây dựng tại Sathorn, ở trung tâm Băng Cốc, Thái Lan, từ năm 2017...

Khám phá trường