Ukraina

Ukraina

École française privée, Odessa

École française privée, Odessa

EFPO đã mở cửa vào đầu năm học 2013, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp. Cơ sở này giảng dạy theo đúng các chương trình chính thức của Bộ giáo dục Quốc gia Pháp...

Khám phá trường