Ukraina

Ukraina

Trường quốc tế Pháp EFPO tại Odessa | LPE Hồ Chí Minh

Trường quốc tế Pháp EFPO tại Odessa | LPE Hồ Chí Minh

EFPO đã mở cửa vào đầu năm học 2013, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp. Cơ sở này giảng dạy theo đúng các chương trình chính thức của Bộ giáo dục Quốc gia Pháp...

Khám phá trường