Việt Nam

Việt Nam

Hãy khám phá các cơ sở của chúng tôi dành riêng cho giảng dạy tiếng Pháp.

La Petite École Hồ Chí Minh

La Petite École Hồ Chí Minh

La Petite École là một nhà trẻ và trường tiểu học song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh, được xây dựng tại phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2017...

Khám phá trường