Clara Tran
Clara Tran Giáo viên tiếng Pháp (Pháp)

TIỂU SỬ

Là người Pháp gốc Việt và Ý, với mong muốn khám phá sâu hơn cội nguồn của mình, tôi quyết định đến và sinh sống tại Việt Nam. Lớn lên, học tập và làm việc tại Paris, tôi yêu thích sự năng động và sôi động của các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoành thành chuyên ngành Lịch sử và Khoa học Chính trị, tôi đã đi dạy tại một số trường ở Paris trong 6 năm. Tôi có kinh nghiệm dạy ở tất cả các cấp và hầu hết các lớp! Tôi rất vui khi làm việc tại Petite Ecole từ năm học này, được chia sẻ và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.