Dareth
Dareth Trợ giảng (Nhà trẻ)

Tiểu sử

Tên tôi là Dareth, tôi đã làm việc tại trường Antonia trong nhiều năm, trước khi nó trở thành trường La Petite École. Kinh nghiệm và tình yêu của tôi dành cho những đứa trẻ khiến tôi cảm thấy yêu thích công việc của mình hơn mỗi ngày.

Mỗi đứa trẻ đều mang lại cho tôi niềm vui hàng ngày, và do đó tôi tiếp tục công việc với niềm đam mê của mình.