Hương
Hương Trợ giảng (Nhà trẻ)

Tiểu sử

Tôi đã bắt đầu làm việc với trẻ em với tư cách là người trông trẻ cho một gia đình nước ngoài vào năm 1997. Họ có 3 đứa con: một trai và hai gái. Chính nhờ họ mà tôi đã học được cách chăm sóc trẻ em, trong một môi trường xa lạ với tôi.

Năm 2005, tôi đã có cơ hội trở thành trợ giảng nhà trẻ tại Bambou, có thêm một trải nghiệm với trẻ nhỏ. Tôi yêu những đứa trẻ và công việc của mình. Tôi không ngừng cố gắng năng cao kỹ năng của mình để trở thành một trợ giảng giỏi tại La Petite École.