Lily
Lily Trợ giảng (Nhà trẻ)

Tiểu sử

Tên tôi là Lily. Tôi đã học tiếng Pháp để trở thành một biên dịch viên nhưng trong thời gian chờ lấy bằng tốt nghiệp, tôi phát hiện ra niềm đam mê dành cho trẻ em của mình khi làm việc tại một nhà trẻ của Việt Nam, điều đó khiến tôi quyết định chuyển hướng để theo đuổi con đường đẹp đẽ này nhưng trong một môi trường của Pháp.

Từ năm 2017, tôi hoàn toàn hạnh phúc vì đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong hệ thống giáo dục của Pháp. Năm nay, tôi có cơ hội được làm việc tại La Petite École trong một môi trường rất chuyên nghiệp, thân thiện và ấm áp.