Manon Leduc
Manon Leduc Giáo Viên Tiếng Pháp (Nhà Trẻ)

TIỂU SỬ

Xuất thân từ một gia đình gia giáo, những người đã truyền lại những giá trị nhân văn cho tôi, thiên chức của tôi rất hiển nhiên: đồng hành và chăm sóc những công dân tương lai của ngày mai. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp nhà giáo dục trẻ nhỏ ở miền Tây nước Pháp nơi tôi sinh ra, tôi đã rèn luyện kinh nghiệm chuyên môn của mình trong suốt 7 năm ở Paris, đặc biệt là nhà trẻ, trường mẫu giáo và các tổ chức xã hội. Đam mê du lịch, tôi muốn tô điểm sự nghiệp của mình trong bối cảnh đa văn hóa. Tôi chuyển đến Việt Nam vào tháng 1 năm 2022. Tôi rất vui được tham gia vào đội ngũ trường La Petite Ecole và đưa các kỹ năng của mình phục vụ trẻ em tại đây.