Minh Luu
Minh Luu Giáo Viên Tiếng Pháp Nhà Trẻ

TIỂU SỬ

Tôi có bằng Thạc sĩ về Khoa học Giáo dục từ Trường Đại học Libre de Bruxelles ở Bỉ. Tôi đã dạy trẻ nhỏ trong vòng 5 năm qua với tư cách là giáo viên bản ngữ tiếng Anh. Tôi đã có cơ hội khám phá và làm việc với các trường quốc tế và song ngữ tiếng Anh-Pháp tại Bỉ, tuân theo nhiều triết lý giáo dục khác nhau như Reggio Emilia, Montessori và EYFS. Bất kể triết lý giáo dục nào được trường theo đuổi, ưu tiên hàng đầu của tôi là tạo môi trường tuyệt vời để trẻ em cảm thấy an toàn, tự tin, được yêu thương và có một cảm giác thuộc về. Khi chúng ta đạt được điều này, hành trình học tập sẽ bắt đầu một cách tự nhiên. Đây cũng là mục tiêu của sự nghiệp giảng dạy của tôi. Tôi rất vui mừng được làm việc tại La Petite Ecole, nơi trẻ em được tôn trọng và có tự do khám phá thế giới xung quanh họ.