Nguyet
Nguyet Trợ giảng (Nhà trẻ)

Tiểu sử

Từ năm 2006, tôi đã làm việc với trẻ em, đặc biệt là ở nhà trẻ Bambou. Với tình yêu mà tôi luôn dành cho trẻ, tôi muốn học cách chăm sóc chúng.

Vì vậy, tôi đã theo học một khóa đào tạo làm trợ giảng Nhà trẻ và Mẫu giáo của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Hiện tại, tôi đang làm việc tại La Petite École, tôi rất vui khi được làm việc ở đây và tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình.