Philippe Giacomini
Philippe Giacomini Thủ thư

Tiểu sử

Tên của tôi là Philippe, đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực Giáo dục Quốc gia Pháp ở Savoie, Pháp trong nhiều năm, cũng như ở Hoa Kỳ trong các trường tiểu học. Thông qua Petite Ecole tôi có cơ hội tiếp tục sự nghiệp của mình trong một tổ chức giáo dục với vai trò là một nhân viên thư viện. Tôi đã tham gia vào quản lý hệ thống giáo dục ở cấp tiểu học trong nhiều năm, không chỉ ở mức độ cơ sở mà còn ở mức độ trung ương. Ngoài ra, tôi cũng có một số năm kinh nghiệm làm việc tại nhà trẻ và đặc biệt là ở mẫu giáo nhỏ. Ở đây, tôi trải qua niềm vui khi nhìn thấy sự hồ hởi trên khuôn mặt của các em khi khám phá không gian học tập và thư viện.