Thúy
Thúy Trợ giảng (Nhà trẻ)

Tiểu sử

Tên tôi là Thúy, tôi sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, Việt Nam. Tôi đã học tiếng Pháp tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong bốn năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc tại một trường quốc tế của Pháp trong 3 năm (ở lớp lá).

Năm 2020, tôi có cơ hội trở thành trợ giảng tại La Petite École. Tôi rất yêu trẻ và đam mê công việc của mình: tôi mong muốn được liên tục nâng cao các kỹ năng của mình để đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.