Valérie Delaprune
Valérie Delaprune Giáo viên tiếng Pháp (Pháp)

Tiểu sử

Là một người Pháp gốc Việt, tôi luôn mong muốn được trở về sinh sống tại Việt Nam. Tôi đã dạy tiếng Pháp hơn 7 năm. Lớn lên trong môi trường song ngữ, tiếng Việt được sử dụng trong gia đình và tiếng Pháp được dùng ở ngoài, tôi hiểu rất rõ những vấn đề và thách thức về văn hóa và ngôn ngữ mà học sinh và gia đình phải đối mặt.

Đối với nhiều người, việc nói nhiều ngôn ngữ và cảm thấy thoải mái trong một thế giới đa văn hóa là điều cần thiết, trước khi trở thành một lý tưởng. Để đồng hành và hỗ trợ học sinh của mình nhiều nhất có thể, tôi áp dụng phương pháp giảng dạy vừa chơi vừa học, cùng với cách tiếp cận gần gũi.