Học mà chơi chơi mà học" trong Phát triển Trẻ em là gì?

Trong lĩnh vực phát triển trẻ em, sức mạnh của “học mà chơi chơi mà học” không thể bị coi thường. Trò chơi không chỉ là một hình thức giải trí; nó còn là một nền tảng cơ bản cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ. “Học mà chơi chơi mà học” đã nhận được sự công nhận rộng rãi vì khả năng thúc đẩy sự phát triển toàn diện. Bài viết này sẽ đào sâu vào khái niệm về “học mà chơi chơi mà học,” sự quan trọng của nó trong phát triển trẻ em và các hoạt động được áp dụng trong trường học những năm đầu. Đầu tiên, “học mà chơi chơi mà học” là gì?

"Học mà chơi chơi mà học" là gì?

Học mà chơi chơi mà học" trong lĩnh vực giáo dục là một phương pháp sử dụng sự tò mò và sáng tạo tự nhiên của trẻ em để tạo điều kiện cho học hành. Nó bao gồm các hoạt động tương tác, khám phá và trải nghiệm thực tế mà thú vị và ý nghĩa đối với trẻ. Thay vì chỉ dựa vào các bài học cấu trúc và nội dung học thuật, "học mà chơi chơi mà học" khuyến khích trẻ em học thông qua sự khám phá, thử nghiệm và giải quyết vấn đề. Phương pháp này công nhận trẻ em là người tham gia tích cực trong hành trình học hành của họ và nhấn mạnh sự phát triển của kỹ năng tư duy, xã hội, tình cảm và thể chất của trẻ theo cách toàn diện.

Tại sao "học mà chơi chơi mà học" quan trọng?

Tăng cường sự sáng tạo và tưởng tượng “Học mà chơi chơi mà học”

Tăng cường sự sáng tạo và tưởng tượng của trẻ em bằng cách tạo ra môi trường không cho trẻ khám phá, thử nghiệm, sáng tạo và suy nghĩ không giới hạn. Thông qua các hoạt động như đóng giả tưởng và xây dựng không giới hạn, trẻ em phát triển khả năng tư duy sáng tạo, tạo ra giải pháp độc đáo và thêu dệt câu chuyện của riêng họ. Sự sáng tạo thúc đẩy sự tự do, giúp họ tưởng tượng và theo đuổi ý tưởng mới mà không sợ bị chỉ trích. Điều này nuôi dưỡng trí tưởng tượng sôi động với các ứng dụng kéo dài đến nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau.
Enhance creativity and imagination

Phát triển tư duy ngôn ngữ cho trẻ “Học mà chơi chơi mà học”

Phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ cho trẻ bằng cách khuyến khích tương tác với bạn bè trong khi đóng giả tưởng và các hoạt động hợp tác. Thông qua việc kể chuyện, đóng giả và các dự án nhóm, trẻ em phát triển từ vựng, diễn đạt ý kiến và học cách lắng nghe một cách tích cực, trong khi tham gia vào các tình huống đa dạng thúc đẩy tính thích nghi trong phong cách giao tiếp.

Phát triển kỹ năng vận động tổng thể cho trẻ “Học mà chơi chơi mà học”

Hỗ trợ phát triển kỹ năng vận động tổng thể cho trẻ bằng cách tích hợp các hoạt động thể chất vào thời gian chơi. Các trò chơi ngoài trời và các hoạt động dựa trên chuyển động giúp cải thiện sự phối hợp, cân bằng và sức mạnh. Tham gia vào các hoạt động nhóm và thể thao thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và nhận thức không gian, nâng cao kỹ năng vận động. Khi trẻ em khám phá môi trường xung quanh và vượt qua các trở ngại, họ tự nhiên hoàn thiện khả năng vận động của họ, dẫn đến sự kiểm soát vận động tốt hơn và sự tự tin trong cử động của họ.

Các hoạt động của "học mà chơi chơi mà học" tại Trường Mầm non

Trường Mầm non là nơi thực hiện “học mà chơi chơi mà học” một cách thành thạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ nhỏ. Một số hoạt động phổ biến bao gồm:

Trò chơi Đóng giả tưởng

Trò chơi đóng giả tưởng liên quan đến việc trẻ em đảm nhận các vai trò khác nhau và thể hiện các tình huống. Cho dù họ đang chơi nhà, đóng giả siêu anh hùng, hay quản lý một cửa hàng giả, hoạt động này khuyến khích sự sáng tạo, phát triển ngôn ngữ và sự hiểu biết xã hội. Khi trẻ em tạo ra câu chuyện riêng của họ và tương tác với bạn bè, họ nâng cao kỹ năng giao tiếp, lòng thông cảm và khả năng giải quyết vấn đề.

Trò chơi Xây dựng

Xây dựng Các hoạt động liên quan đến xây dựng khối và các vật liệu xây dựng khác cung cấp cơ hội cho trẻ em khám phá mối quan hệ không gian, thực hành kỹ năng vận động tinh tế và thử nghiệm với thiết kế. Thông qua việc xây dựng cấu trúc và khám phá các khái niệm kiến trúc, trẻ em phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, hiểu về cân bằng và ổn định, và tăng cường thông minh không gian của họ.
Building and Construction Play

Trò chơi Thụ động

Trò chơi thụ động tham gia giác quan thông qua các hoạt động như vẽ bằng ngón tay, sự thao tác với bột sáp, hoặc trò chơi nước. Bằng cách khám phá các cấu trúc, màu sắc và vật liệu khác nhau, trẻ em làm tinh chỉnh cảm nhận giác quan của họ, kích thích sự sáng tạo và phát triển kiến thức tư duy. Những hoạt động này cung cấp một cách cảm quan và đa giác để trẻ em học và thể hiện bản thân.

Trò chơi Ngoài trời

Tham gia với thiên nhiên thông qua các hoạt động như các trò chơi tổ chức và khám phá sân chơi thúc đẩy sự phát triển vận động, kỹ năng vận động tổng thể và sự trân trọng đối với thế giới tự nhiên. Trò chơi ngoài trời cũng khuyến khích tương tác xã hội, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề khi trẻ em điều hướng xung quanh môi trường và tham gia vào các trò chơi hợp tác.

 

Học dựa trên trò chơi tại La Petite Ecole Ho-Chi-Minh, Trường Học Quốc Tế Pháp

Tóm lại, học dựa trên trò chơi là một phương pháp động lực thúc đẩy phát triển toàn diện của trẻ em thông qua các hoạt động tương tác, thú vị và thú vị. Sự quan trọng của nó nằm ở việc thúc đẩy sự sáng tạo, kỹ năng xã hội, sự thông minh cảm xúc và tình yêu suốt đời cho việc học hỏi.

Trường La Petite Ecole Ho-Chi-Minh là trường học Quốc Tế Pháp, hiệu quả tích hợp học dựa trên trò chơi trong toàn bộ chương trình giảng dạy của mình, tạo ra môi trường mà trẻ em phát triển. Tại La Petite Ecole, mọi thứ đã được xem xét trong việc sắp xếp lớp học để khuyến khích học dựa trên trò chơi vào bất cứ lúc nào: mỗi lớp học cho Trẻ Mầm non rộng rãi, có diện tích hơn 60 mét vuông, điều này có nghĩa là có đủ nhiều khu vực chơi. Thực sự, theo Chương trình Quốc gia Pháp, các giáo viên tại La Petite Ecole đều cho tất cả các trẻ em đủ thời gian để phát triển hoạt động chơi của họ. Họ quan sát trẻ em trong thời gian chơi tự do để hiểu họ hơn. Họ cũng cung cấp các trò chơi cấu trúc được thiết kế một cách rõ ràng để giảng dạy các kỹ năng cụ thể.

Bằng cách ưu tiên phát triển thông qua sự hiểu biết và phát triển cá nhân, học nhiều ngôn ngữ thông qua trò chơi, lớp học tập trung vào trẻ và rộng lớn, và một loạt cơ sở và tài nguyên đa dạng, La Petite Ecole nuôi dưỡng sự phát triển vận động, tư duy và xã hội của trẻ. Nhấn mạnh giá trị và sự tổn thương, phương pháp tiếp cận của La Petite Ecole khuyến khích học tập tích cực thông qua các hoạt động thúc đẩy khám phá, sáng tạo và tương tác. Tiếp cận toàn diện này đảm bảo rằng trẻ em không chỉ học hỏi mà còn phát triển tình yêu suốt đời cho việc học hỏi thông qua sức mạnh của học dựa trên trò chơi.

Địa chỉ trường: 172-180 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.