ĐỒNG PHỤC HỌC SINH

Từ năm học 2023-2024, đồng phục trở thành bắt buộc đối với tất cả học sinh, từ mẫu giáo tại La Petite Ecole Ho Chi Minh, trường Pháp quốc tế. Sáng kiến này phản ánh những giá trị cốt lõi của Odyssey, khuyến khích tinh thần cộng đồng, tập trung, giản dị, bình đẳng và hòa thuận. Bộ đồng phục của chúng tôi bao gồm nhiều kiểu như quần ngắn, quần dài, váy ngắn, áo polo tay dài hoặc tay ngắn cho trang phục hàng ngày, cũng như đồ thể thao (áo thun và quần ngắn) và nón tùy chọn.

MG_2901
MG_2921
MG_2963
MG_2973