Geoffrey Roubin
Geoffrey Roubin Giáo viên tiếng Anh (Pháp)

Tiểu sử

Tôi sinh ra tại Pháp và tôi đã rời khỏi đó cách đây 10 năm. Tôi thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, tôi đã sống và học tập tại Hàn Quốc, có khoảng thời gian dạy học ở Đức và tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên tiểu học tại Việt Nam, nơi tôi đã đi dạy được 5 năm trong nhiều môi trường khác nhau.

Việc trở thành nhà giáo dục đã là một sứ mệnh đối với tôi khi lần đầu tiên tôi bước chân vào lớp học. Điều rõ ràng là tôi muốn tham gia vào việc phát triển tiềm năng và quá trình phát triển của học sinh, cả về mặt học tập và tình cảm.

Tôi cũng học về nghệ thuật và triết học (và một chút về khoa học xã hội), điều này khiến tôi luôn mong đợi những bài học về giáo dục công dân và nghệ thuật! Tôi có tầm nhìn giống trường La Petite École về việc trẻ em phải liên tục học hỏi và đặt câu hỏi cho chính mình.

Năm nay, tôi mong muốn rằng chúng tôi có thể tạo ra một môi trường lớp học, nơi để trẻ có thể thử những điều mới mẻ, chấp nhận rủi ro, phạm lỗi và học phản xạ.