Juliana Ranarivelo
Juliana Ranarivelo Giáo viên tiếng Pháp (Pháp)

TIỂU SỬ

Sau khi đỗ kỳ thi chứng chỉ giáo viên và tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Giáo dục (Master MEEF), tôi bắt đầu sự nghiệp và đã giảng dạy trong 7 năm tại các trường được ghi nhận là “REP” ( mạng lưới giáo dục ưu tiên) trong tỉnh Seine Saint Denis. Có kinh nghiệm này, tôi vẫn luôn đầy động lực và hăng hái trong việc giảng dạy cho các học sinh đến từ các tầng lớp xã hội và văn hóa khác nhau.

Dù là học sinh nào, tôi luôn quan tâm đến việc mỗi học sinh phát triển và học hỏi trong một môi trường ấm cúng, đầy sự quan tâm và học hỏi.

Với bằng cấp cử nhân tiếng Anh và đam mê văn hóa châu Á, tôi đã tự nhiên chọn La Petite Ecole. Trường này cung cấp một môi trường yên tĩnh và thúc đẩy, nơi học sinh học và phát triển trong một môi trường song ngữ. Đối với tôi, đây cũng là cơ hội để khám phá Việt Nam và văn hóa.

Tôi rất vui mừng được gia nhập Trường La Petite Ecole.