Katie Durant
Katie Durant Giáo viên tiếng anh

Tiểu sử

Tôi đến từ Johannesburg, Nam Phi và với bằng cấp chuyên ngành Khoa học Môi trường, tôi có sự đánh giá cao về sự liên kết toàn cầu.

Trong 5 năm qua, tôi đã gọi Việt Nam là ngôi nhà và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Kết hợp tình yêu dạy học và vai trò người bảo vệ môi trường, tôi cố gắng thúc đẩy ý thức về môi trường cho học sinh của mình.

Tôi đam mê việc phát triển sự phát triển xã hội và tinh thần cảm xúc cho học sinh của mình và phát triển khả năng tự cung ứng cho họ. Trong lớp học của mình, tôi tạo ra một môi trường nuôi dưỡng và bao hàm, nơi học sinh cảm thấy có quyền tham gia khám phá.