Mi
Mi Trợ giảng (Nhà trẻ)

Tiểu sử

Tên tôi là Tiêu Hải Mi Mi, tôi sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 18 tuổi, tôi đã xa gia đình để chuyển đến Thụy Sĩ. Tháng 3 năm 2014, tôi đã học tiếng Pháp trong 5 năm để lấy bằng DELF B2.

Tháng 4 năm 2019, tôi đã đăng ký vào một trường y tại Vevey, Thụy Sĩ để tham gia khóa đào tạo trở thành Trợ lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian đó, để có thể trang trải cho việc học của mình, tôi vừa trông trẻ vừa dạy toán và tiếng Anh cho trẻ em trong các chuyến đi đến Châu Âu.

Tháng 5 năm 2019, tôi đã trở về quê hương và khám phá ra niềm đam mê to lớn với việc giảng dạy cho trẻ em khi cộng tác với trường La Petite École.