Trang Dang
Trang Dang Quản lý Mua hàng & Hoạt động ngoại khóa (Vietnam)

Tiểu sử

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, miền Bắc Việt Nam từ những năm 80. Sau khi hoàn thành đào tạo Thạc sĩ trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp tại Pháp, tôi trở về Việt Nam để ở gần gia đình và bắt đầu sự nghiệp của mình. Đó là cơ hội đưa tôi đến miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bắt đầu làm việc ở đây từ năm 2019 trong lĩnh vực hành chính, và cảm thấy rằng đây là con đường nghề nghiệp phù hợp với tôi. Tôi quyết định ở lại thành phố lớn này khi có cơ hội làm việc tại La Petite École như là một trợ lý lớp mẫu giáo lớn. Môi trường làm việc ở đây ấm cúng và thân thiện, cũng như sự đáng yêu và tinh thần vui vẻ của trẻ em tương lai là động lực tốt cho tôi.