Đội ngũ quản lý

Đội ngũ quản lý

Trang Bui

Trang Bui

Phụ trách Quan hệ gia đình (Vietnam)

Tìm hiểu thêm
Trang Dang

Trang Dang

Quản lý Mua hàng & Hoạt động ngoại khóa (Vietnam)

Tìm hiểu thêm
Thu

Thu

Trợ lý Quản lý và Kế toán (Việt Nam)

Tìm hiểu thêm
Chloé Roddier

Chloé Roddier

Trợ lý truyền thông và đối ngoại (Pháp)

Tìm hiểu thêm
Quỳnh-Giao

Quỳnh-Giao

Giám đốc tài chính của tập đoàn LPE

Tìm hiểu thêm