Vera Nguyen
Vera Nguyen Giáo viên tiếng Việt (Việt Nam)

Tiểu sử

Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc, Việt Nam. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã hỗ trợ các trẻ em ở nông thôn không có cơ hội đến trường. Đó là lúc niềm vui và niềm đam mê dạy học được hình thành trong tôi.

Năm 2005, tôi đến học tại Hồ Chí Minh (Thương mại, Quản trị và Kế toán). Trong thời gian học, tôi đã tham gia các khóa học riêng về tiếng Anh, toán và tiếng Việt, sau đó tôi làm việc tại một trường học ở Philippines, đó là một trải nghiệm giáo dục và xã hội rất phong phú. Việc học về Khoa học Xã hội ở Châu Âu đã mang lại cho tôi cơ hội tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau, nhiều cách suy nghĩ và phương pháp giảng dạy khác.

Tại La Petite École, tôi đã làm trợ giảng cho lớp chu kỳ 1 trước khi phụ trách dạy tiếng Việt.