Mỗi năm học, đội ngũ giáo viên cùng chọn một chủ đề chung để gắn kết tất cả các lớp của La Petite Ecole. Vì vậy, năm học 2022-2023 này được đặt tên là một cuộc hành trình nghệ thuật xuyên qua các quốc gia trên thế giới! Nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của học sinh và có nhiều hình thức khác nhau: nghệ thuật hình ảnh, nghệ thuật âm thanh (âm nhạc), nghệ thuật không gian (kiến trúc), nghệ thuật ngôn ngữ (viết, diễn thuyết), nghệ thuật sân khấu (biểu diễn), nghệ thuật đời thường. Tất cả các em đều được tiếp xúc với những hình thức nghệ thuật này hàng tuần nhằm thúc đẩy sự tò mò và phát triển sáng tạo của mình.

Dự án bích họa ở sân chơi của trường tiểu học vì thế đã được thực hiện trong năm nay một cách tự nhiên với sự dẫn dắt của họa sĩ Hoàng và trung tâm văn hóa nghệ thuật Le Petit Musée. Mục tiêu là làm nổi bật hệ động thực vật biển của Việt Nam. Sau khi Hoàng chuẩn bị các bức tường, mỗi lớp tiểu học có thể hoàn thành bức bích họa bằng cách thêm các động vật hoặc thực vật khác. Đây là cơ hội để học sinh xác định và đặt tên cho các yếu tố khác nhau, hiểu và thử các kỹ thuật nghệ thuật khác nhau, nhưng cũng để nhận thức được yêu cầu của Hoàng trong việc bảo vệ các loài động vật và thực vật.

Hãy đến và chiêm ngưỡng bức bích họa này kỹ hơn vào một trong những Ngày Mở cửa tiếp theo của chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 (liên kết để đăng ký: bit.ly/3ZLfvio) và bạn sẽ có thể khám phá trường của chúng tôi cũng như xem chữ ký của tất cả các nghệ sĩ nhí mới vào nghề của chúng tôi trên bức bích họa này! Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng và Le Petit Musée đã đóng góp cho công trình nghệ thuật chung này trong Petite Ecole.