Đội ngũ hỗ trợ

Đội ngũ hỗ trợ

Thanh Van Nguyen

Thanh Van Nguyen

Giáo viên tiếng Pháp tăng cường kiêm Thủ thư

Tìm hiểu thêm
Kim

Kim

Giáo viên âm nhạc nói tiếng Anh (Việt Nam)

Tìm hiểu thêm
Isabelle Degyns

Isabelle Degyns

Giáo viên tiếng Pháp (Bỉ) Nhà trẻ

Tìm hiểu thêm
Vera

Vera

Giáo viên tiếng Việt (Việt Nam)

Tìm hiểu thêm
Fanny

Fanny

Giám đốc truyền thông, Marketing và Nhân sự (Pháp)

Tìm hiểu thêm